top of page

ייעוץ פיננסי

City Center

בניית תיק השקעות בהתאמה אישית

אנחנו מתמחים בפתרונות השקעה ובבנית תיק השקעות בהתאמה אישית עבור צרכיהם המורכבים של ייזמים ומשפחות בעלי עושר פיננסי גבוה.

גישת ניהול ההשקעות שלנו מבוססת על ארכיטקטורה פתוחה (Open Architecture), המאפשרת לנו גישה לכלל המוצרים הקיימים בשוק המקומי והגלובלי. שיטת ניהול ההשקעות יוצרת שקיפות מלאה עבור הלקוח בנוגע לעלויות ומאפשרת לנו לבחור את המוצרים הטובים ביותר והמתאימים ביותר ללקוחותנו ללא חשש מניגוד אינטרסים.

תהליך העבודה מול לקוחותינו כולל:

1. ניתוח מצב קיים

לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים וההתחייבויות מחברות הביטוח, הבנקים ובתי ההשקעות השונים. נזמין דו”ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, נבדוק את מצב החסכונות שהצטברו לאורך השנים ונברר אם קיימות “קופות רדומות”. התהליך יכלול את כלל החשבונות שעל שמכם ואך גם את החשבונות של החברות בבעלותכם (או ישויות משפטיות אחרות שלכם).​

2. איפיון צרכים והגדרת מטרות

נאפיין את הצרכים והמטרות של לקותחותנו ובני משפחתם, ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. נבדוק גם כן את סך ההתחייבויות והנכסים ברשות המשפחה על מנת לנסות לתכנן את היקף ההוצאות הצפויות בשנים הקרובות.

3. קביעת מדיניות השקעות

לאחר אפיון הצרכים הפיננסים, נבנה אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצורכי המשפחה תוך מתן התייחסות להיבטים המיסויים הרלוונטים. נבדיל בין בניית אסטרטגיית השקעות לטווח הקצר והארוך. כמו כן, תגובש מעטפת משפטית יעילה לניהול הנכסים הפיננסים של המשפחה, להסדרי העברת עושר בין-דורית ולהגנה משפטית בפני איומים חיצוניים פוטנציאלים.

4. פתיחת חשבונות בנק ובניית תיק ההשקעות

בהתאם לתוכנית העבודה שהוגדרה, נפעל לפתיחת חשבונות הבנק הרלוונטים ונכין את המסמכים הרלוונטיים לצורך העברת הכספים. ההיכרות הקרובה עם הבנקים בארץ ובחו”ל ובהבנת האינטרסים המניעים אותם, מאפשרת לנו לבחור את ספקי השירות המתאימים ביותר עבור כלל השירותים והמוצרים שישולבו עבורכם בתיקי ההשקעות שלכם. בניגוד למרבית בתי ההשקעות הפעילים בתעשייה, אין לנו ניגוד עניינים ומטרתנו הינה לייצג בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של לקוחותנו. (קרא עוד)

החשבונות יפתחו על שם הלקוחות וללוסיד השקעות ינתן ייפוי כח מוגבל המאפשר קניה ומכירה של ניירות ערך בלבד. ללוסיד השקעות לא תהיה אפשרות לבצע העברות כספיות מחוץ לחשבונות הלקוח ללא אישור מטעם הלקוח.

 ​

5. מעקב, בקרה והצגת נתונים באופן ברור ושקוף

הליווי והפיקוח הרציף שלנו כוללים: שליחת דו”חות עדכניים ופגישות שוטפות, בהן נציג את התחזית כלכלית על מצב השווקים ונדון בשינויים בתיק ההשקעות. אנו מאמינים שפגישות אלו יעזרו לנו להתאים את תיק ההשקעות מאפשרות ללקוחתנו להבין טוב יותר את ההחלטות המקצועיות שלנו ומאפשרות לנו להבין את הצרכים המשתנים של לקוחותנו בטווח הקצר והארוך.

6. בקרה וניהול סיכונים של תיק ההשקעות הכולל

חשוב לנו להכין תכנית ניהול הסיכונים כדי למזער את הסיכונים השונים ככל הניתן.

מידי חודש, אנחנו עורכים בקרה של כלל הנכסים של לקוחותינו בארץ ובחו”ל. הסקירות הנ”ל נערכות לאור התפתחות תחום ניהול הסיכונים בשנים האחרונות, לרבות המגמות בהוראות הרגולציה. במסגרת זו, יבחנו ביצועי תיקי ההשקעות בהשוואה ליעדים שהוגדרו מראש (תשואות אך גם מדדי סיכון). בהתאם לאותן מסקנות, אנחנו מספקים המלצות לביצוע ההתאמות הנדרשת לניהול תיק ההשקעות.

bottom of page